Header Fahrenheit link naar start Stichting Lezen
     
   
Reader Development   Aarzelende lezers   Moeilijke lezers            
     

 

 

 
Meer weten? | Reader development

“The best book in the world is quite simply the one you like best
and that is something you can discover for yourself,
but we are here to help you find it.”

(c) Opening the Book Ltd

Waar haalde Fahrenheit451 de mosterd vandaan?
Uit Groot-Brittannië! In 1993 stelde Rachel Van Riel van Opening the Book er voor de eerste keer de term Reader Development voor. Een leesbevorderingsmethode die de lezer en zijn belevingswereld - en niet het boek of de auteur - centraal stelt. Het is niet van belang welk boek iemand leest, want geen enkel boek is intrinsiek goed of slecht. Enkel de leeservaring telt: die kan tegenvallen of meezitten. Mensen zoveel mogelijk positieve leeservaringen bezorgen is de taak van elke lezersgerichte leesbevorderaar. En dus ook die van Fahrenheit451.

Meer? www.openingthebook.com/about/reader-centred-approach

Een positieve leeservaring
Een boek dat je als tiener graag gelezen hebt, kan zijn glans verliezen als je ouder wordt. Wat je gretig leest met veel zon en zee, vlot misschien minder in de winter. En een boek dat je zelf ontdekt, kan meer voldoening geven dan een ‘ontdekking’ op een verplicht lijstje. Kortom: een positieve leeservaring is het resultaat van ‘het juiste boek op het juiste moment op de juiste plek’. Dat is het credo van de Reader Development-beweging. En meteen ook van Fahrenheit451.

Je lezerspersoonlijkheid ontdekken…
Een boek vinden dat perfect bij je leerlingen of bibbezoekers past? Dat kan het makkelijkst als je inzicht hebt in hun (lezers)persoonlijkheid. Wat een boek oproept, hangt niet alleen af van het boek, maar vooral ook van wie het leest. De persoonlijke achtergrond van de lezer, waar hij van houdt in zijn vrije tijd, zijn stemming tijdens het lezen: al die elementen bepalen of een boek een positieve leeservaring oplevert of niet.

Heeft jouw potentiële lezer zijn hart verloren aan romantiek of aan lekker griezelen? Is hij geïntrigeerd door het verleden of nieuwsgierig naar de toekomst? Ontsnapt hij graag aan de realiteit of duikt hij daar net graag in onder? Met eenvoudige vragen en opdrachten ontleedt het boek Opening the Book. Finding a good read / Rachel Van Riel en Olive Fowler, Bradford Libraries, 1996 verschillende leesgewoonten en lezerspersoonlijkheden. Met tal van leestips per lezerspersoonlijkheid.

… en risico’s durven nemen
Met lezen gaat vaak ongepast snobisme samen. Binnen Reader Development omarmen leesbevorderaars alle potentiële lezers én alles wat ze lezen. Maar lezers nestelen zich gauw in eenzelfde genre of het werk van eenzelfde auteur. Daarom hebben leerkrachten, bibmedewerkers en andere leesbevorderaars de taak om hen uit die veilige leesomgeving te halen. Moedig je leerlingen en bibbezoekers aan om risico’s te nemen. Je boekt de beste resultaten als je hen iets nieuws laat ontdekken dat voldoende aansluit bij wat vertrouwd is. Bij wat ze al lezen bijvoorbeeld, of bij hun andere interesses, als ze helemaal niets lezen.

Door de boeken het bos
Elk jaar verschijnen massa’s nieuwe boeken. Als leesbevorderaar kan je onmogelijk een overzicht hebben van alles wat wordt uitgegeven. Fahrenheit451 helpt je daarom om door de boeken het bos te zien. En om voor elk lezer het geknipte boek te vinden. De F451-club op www.boekenzoeker.org geeft tips op maat van aarzelende lezers en vertrekt daarbij van hun interesses. En elk schooljaar maken we een gevarieerde selectie van vijf uitgelezen titels uit het recente aanbod van de F451-club: de Fahrenheit451-Top5. Met kant- en klare bib- en lestips om de Top5 bij aarzelende lezers te promoten.

En verder
Voor Fahrenheit451 stopt Reader Development niet bij het vinden van een gepast boek. Fahrenheit451 wil ook graag het imago van boeken en lezen aanpakken. Zo kan lezen een vanzelfsprekende plek krijgen naast andere vrijetijdsbestedingen. Dat doen we door boeken in een verrassende, aantrekkelijke context voor aarzelende lezers te plaatsen. Bijvoorbeeld op het jaarlijkse Fahrenheit451-startfeest: de feestelijke aftrap van een schooljaar vol lezen en boeken. Met Bekende Lezers die boeken promoten, met literatuur die rappend tot leven komt, voorleessessies met jonge acteurs en actrices en originele workshops. Of met De Weddenschap: een campagne waarin 3 BV's aarzelende lezers uitdagen om 3 boeken te lezen.

Meer lezen?
• Opening the book. Finding a good read / Rachel Van Riel en Olive Fowler, Bradford Libraries, 1996
>> Een analyse van verschillende leesgewoonten en lezerspersoonlijkheden aan de hand van eenvoudige vragen en opdrachten. Met tal van leestips per lezerspersoonlijkheid.
>> Klik hier voor fragmenten uit het boek.

'Reader Development as a Core Library Function' / Jana Sheardown, in: Library Student Journal, mei 2007

Reader Development in Practice. Bringing literature to readers / Susan Hornby en Bob Glass (red.), Facet Publishing, 2008
>> Dertien diverse bijdragen over vijftien jaar Reader Development.

The Reader-friendly Library Service / Rachel Van Riel, Olive Fowler en Anne Downes, The Society of Chief Librarians, 2008
>> Over lezersgerichte leesbevordering in de openbare bibliotheek. Met achtergrondinfo over het succes van vijftien jaar Reader Development en praktische en strategische tips voor toepassing van deze leesbevorderingsmethode in de bibliotheek.
>> Klik hier voor fragmenten uit het boek.

www.openingthebook.com
>> Duidelijk overzicht van de Reader Development-krachtlijnen.

www.readingagency.org.uk
>> Britse leesbevorderingsorganisatie die focust op het belang van partnerships tussen bibliotheken en scholen. Vooral het project Enjoy Reading bevat tal van concrete voorbeelden hoe scholen, schoolmediatheken en bibliotheken kunnen samenwerken om jongeren aan het lezen te krijgen.

 

 
Real Time Web Analytics