De Naam

Sciencefictionroman
Fahrenheit 451 is de naam van de sciencefictionroman 'Fahrenheit 451' van Ray Bradbury. In het verhaal verbannen de autoriteiten alle boeken, zogezegd om twijfel, onrust of tweedracht in de kiem te smoren. Maar het gaat om een grootschalige hersenspoeling van de bevolking.
Guy Montag is een brandweerman. Korpsen rukken niet meer uit om branden te blussen. Wel om illegale boekenverzamelingen op te sporen en te verbranden. En papier van boeken brandt bij 451 graden Fahrenheit.

Geen boeken meer
Waarom heet het project Fahrenheit 451? In onze samenleving worden boeken weggebrand uit het blikveld van jongeren. Een sprekend voorbeeld.
De Duitse Stiftung Lesen gaf veel ruchtbaarheid aan het feit dat in de villa van Big Brother geen enkel boek aanwezig was en stuurde prompt een pakket boeken. Het productiehuis weigerde de boeken. Ze zouden het moreel van de deelnemers aantasten! Die weigering had ook een positieve kant. De actie van Stiftung Lesen kreeg nog eens ruime aandacht in de media.

Het boek in je hoofd
Montag begint na een ontmoeting met een jonge vrouw aan zijn roeping te twijfelen. Uiteindelijk komt hij terecht bij zielsverwanten. Elk van deze 'rebellen' onthoudt een boek, ís een boek. Zij zullen Guy Montag helpen om zich een boek te herinneren en zelf een boek te worden. Het is een mooi beeld voor het werk van leesbevorderaars. Vooral daarom hebben wij ons project om het lezen bij vijftienplussers te bevorderen Fahrenheit 451 genoemd.

 

 

 
Fahrenheit 451 is een project van Stichting Lezen. Stichting Lezen komt tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap.
Real Time Web Analytics