Header Fahrenheit link naar start Stichting Lezen
     
   
wat?   Voor wie?   Ingrediënten   Fahren-huh?   Kader    
     

 

 

  Wat is Fahrenheit451?

Wat
Leesbevordering! Het woord alleen al deed ons zoeken naar een alternatief. We noemden onze frisse, niet voor de hand liggende aanpak Fahrenheit451. Een project waarin de lezers, 15-plussers uit bso en tso dus, centraal staan. Fahrenheit451 speelt in op hun interesses en leefwereld en maakt gebruik van nieuwe media en Bekende Lezers. Zo willen we hen aan het lezen krijgen. Met de hulp van leerkrachten en bibmedewerkers uiteraard.

De mosterd haalden we hier vandaan.

Doel
Met Fahrenheit451 willen we het imago van boeken en lezen aanpakken. En van lezen een waardig alternatief maken voor andere vrijetijdsbestedingen bij een doelgroep die doorgaans moeilijk tot lezen komt.

 
Real Time Web Analytics